X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian  

دفاع پرس بسکتبال به این خاطر طراحی شده تا این که حمله را مجبور به انجام کارهایی کند که معمولا انجام نمی دهد. پرس می تواند آنها را مجبور کند که یا سرعت خود را بالاتر ببرند و یا بسیار کند حرکت کنند که این نیز باعث بوجود آمدن اشتباهات زیادی می شود.   

 

ادامه توضیحات در ادامه مطلب

۱- موفقیت از طریق هول کردن و به عجله انداختن حریف حاصل می شود.

الف) اجازه ندهید دستهایتان از کنترل خود خارج شوند و خطای بیجا مرتکب شوند.

ب) سر خود را مستقیم روی نقطه وسط بدن حریف قرار دهید.

پ) فقط اجازه پاس زمینی یا قوسی را بدهید.

ت) اجازه پاس برگشت در بالا را بدهید ولی اجازه ندهید توپ به داخل نفوذ کند.

ث) به محض اینکه توپ از خط دفاعی شما پاس داده می شود، عقب تر بروید و در موقعیت نزدیکتری نسبت به سبد بسکتبال (در خط توپ) جاگیری کنید تا بتوانید مسیر توپ بسکتبال را ببندید و موقعیت از دست رفته را جبران کنید.

ج) به پاس دهنده هجوم ببرید و او را هول کنید. توپ بسکتبال را تحت فشار قرار دهید. اجازه ندهید که پاس دهنده دریافت کننده پاس را به خوبی ببیند.

چ) هنگامی که اختلالی در کار دفاعی به وجود آید و یا هنگام انتقال دفاع به حمله، سمت کمک باید واقعاً فعال باشد و حرکت کند.

ح) تقطه قوت حریف در مواجهه با دفاع پرس را تشخیص دهید.

خ) همواره موقعیت خود را در دفاع حفظ کنید.

2- تمرینات دفاعی در پاس شروع مجدد در دفاع پرس.

* فشار خود را شدید کنید.

1- تمرین تک به تک را به صورت کامل انجام دهید. پاسهای قوسی را قطع کنید. (شکل زیر)

الف- با بستن دریافت کننده اجازه پاس را از پاس دهنده بگیرید.

ب- منطقه زیر سبد بسکتبال را ببندید.

ج- پاس دهنده را به گونه ای تحت فشار قرار دهید که مجبور به حرکت و تخلف رانینگ شود.

د- به جبران موقعیت و دفاع در سمت توپ تاکید کنید.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

2- تمرین دو به دو را به صورت کامل و برای جلوگیری از دریافت پاس توسط آنها انجام دهید. پاسهای قوسی را قطع کنید (شکل زیر)

الف- دو مهاجم دریافت کننده پاس هستند (پیک و حرکت).

ب- بازیکن پاس دهنده اجازه حرکت دارد.

ج- پاس دهنده را تحت فشار قرار دهید .

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

3- امتیاز : تمرین سه علیه سه با حساب آوردن پاس دهنده (شکل زیر)

الف- با هر گل جای نفرات عوض می شود.

ب- صحبت کنید.

ج- یک نفر در سمت مخالف توپ قرار می گیرد.

د- دو مدافع در سمت توپ قرار می گیرند.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

4- تله گذاری برای پاس اول (شکل زیر)

الف- مدافع سمت مخالف توپ (برقراری ارتباط کلامی)

1- مدافع سوم با تشخیص حرکت پاس دهنده، جلوی او را سد کرده و جلوی پاس برگشت به او را می گیرد.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

2- زاویه های مختلف تله را به بازیکنان آموزش دهید. ( شکل زیر)

3- چگونگی اصلاح موقعیت در شرایطی که توپ بسکتبال به داخل نفوذ کرده است را به آنها آموزش دهید.

ب - دفاع شدید روی بازیکن در عمق.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

* جلوی پاس عمیق را بگیرید (شکل زیر).

الف- سمت توپ

ب- سمت کمک

ج- با آمدن توپ به وسط، عکس العمل مناسب نشان دهید .

د- توپ را از یک سمت به سمت دیگر پاس بدهید و با انجام پاس دفاع عکس العمل مناسب نشان می دهد.

هـ- جلوی چرخش سریع را بگیرید اما باز با انجام پاس عمقی، حرکت متناسب انجام دهید.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

* اصلاح موقعیت در شرایطی که بازیکنی با دریبل به داخل نفوذ کرده است (شکل زیر).

الف- با همدیگر صحبت کنید و شرایط را تشخیص دهید.

ب- موقعیت خود را اصلاح کنید.

ج- دریبل زن را تعقیب کنید.

د- جلوی توپ را ببندید.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

* توپ را به جلو ببرید (شکل زیر).

الف- تمامی مشکلات داخل منطقه را ترکیب کنید.

1- تشخیص دهید.

2- صحبت کنید.

3- موقعیت را اصلاح کنید.

4- چه موقع باید یار خود را رها کنید.

5- گردش ها.

* یک نفر در پشت دفاع (شکل زیر)

الف– تشخیص دهید.

ب– دفاع سختی در سمت توپ انجام دهید.

ج– مراقب چرخش های سریع باشید.

د– پاس عمقی را دفاع کنید.

ه- خود را از منطقه دفاع دور کنید.

و– قادر باشید دو کار را به طور همزمان انجام دهید.

ز– دفاع شدید در عمق و دو نفر، در بالا (چهار به چهار).

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

* تشخیص بازیکن دریبل زن به داخل (شکل سمت راست)

الف- بازیکن را مجبور به حرکت به سمت کناره کنید.

ب- در تله ها کار کنید.

ج- گردش ها را تشخیص دهید.

د- اصلاح موقعیت در شرایط پاس برگشت. (شکل سمت چپ)

هـ- تمرینات اصلاح موقعیت.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanianاصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian


* صف کشیدن در برابر توپ (شکل زیر)

الف- صحبت کنید و به همدیگر بگویید که موقعیت خود را اصلاح کن.

ب- توپ را پیدا کنید و آن را جمع کنید.

ج- نفوذ به داخل را متوقف کنید.

د- توپ را از یک سمت به سمت دیگر پاس دهید.

هـ- نفرات سوم و چهارم را اضافه کنید.

و- سد کردن (باکس اوت) را اضافه کنید.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

*اصلاح موقعیت با یک نفر اضافی ( شکل زیر)

5 - فشار پایدار در هر دو سمت زمین بوجود می آورد.

6 – به شما کمک می کند که یاد بگیرید.

اصول دفاع پرس جری تارکانیان Jerry Tarkanian

«انسان موجودی خطاکار است و تحت فشار قرار دادن او باعث اشتباه کردن او می شود.»

دفاع پرس بسکتبال به این خاطر طراحی شده تا این که حمله را مجبور به انجام کارهایی کند که معمولا انجام نمی دهد. پرس می تواند آنها را مجبور کند که یا سرعت خود را بالاتر ببرند و یا بسیار کند حرکت کنند که این نیز باعث بوجود آمدن اشتباهات زیادی می شود.

سرعت و یا آهنگ بازی مهمترین فاکتور بازی به شمار می رود. اگر شما این توانایی را داشته باشید که سرعت تیم حریف را بسیار کند و یا بسیار سریع کنید، می توانید تیم های مختلفی را که سیستم های متفاوتی هم دارند، شکست بدهید.

اغلب تیم ها فقط یک یا دو حمله در برابر یک دفاع پرس دارند. با داشتن چهار یا پنج دفاع پرس تیم شما برتری واقعی خواهد داشت و شما قادر خواهید بود هر سیستم حمله ای را دفع کنید.

نقشه بازی ما تنها انجام پرس نیست، بلکه ما تیم حریف را مجبور به انجام کاری می کنیم که دوست ندارد و دلخواهش نیست. اگر حریف حمله خود را تغییر بدهد، دفاع پرس ما نیز عکس العمل متناسب را نشان می دهد و در این صورت حریف مجبور است که باز حمله خود را تغییر دهد. ما وقت زیادی را صرف تمرین روی تغییرات در پرس خود می کنیم . بنابراین اگر حریف ما وقت زیادی برای این تغییرات صرف نکرده باشد، مجبور خواهد بود که از تایم اوت خود استفاده کند و یا به تکنیک انفرادی بازیکنان خود دل ببندد. این به تیمی که از دفاع پرس استفاده می کند برتری می بخشد. اگر استعدادهای تیم برابر باشد، این برتری به شا کمک خواهد کرد تا شما پیروز میدان شوید.
تاریخ : جمعه 8 بهمن‌ماه سال 1389 | 12:26 | نویسنده : مهرداد | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.